• LOGIN
  • JOIN

                                           SQUARE

                                                                        Study in Korea

SQUARE STORY

SQUARE KOREAN-한국 유학 보장반 시간표 안내

 

SQUARE KOREAN LANGUAGE SCHOOL

한국유학보장반

 

“한국 유학 준비를 위한 첫걸음, 스퀘어에서 시작해보세요!” 

프로그램 선택에 따라 5~10주 동안 진행되는 한국어 수업으로 한국 대학교 합격을 보장하는 프로그램입니다.

학생들은 기숙사에 거주하면서 하루 8시간 수업 및 그룹 스터디로 강도 높은 한국어 공부를 하게 됩니다.

5~10 주 동안 200-500시간 공부를 통해 졸업 시 평균 TOPIK 1~3급 정도가 되어 스퀘어에서 한국어 연수 이후

한국 대학 입학을 결정하여 이후 원하는 만큼 공부할 수 있습니다.

* 처음 스퀘어 한국어 수업 등록 시 간단한 레벨테스트를 통해 반 배정이 이루어집니다.

 

 

 

“Hãy cùng Square bắt đầu chuẩn bị việc đi du học Hàn Quốc từ những bước đi đầu tiên.”

Tùy theo từng chương trình mà phía bên trường chọn ,trường cần phải tiến hành đào tạo tiếng hàn
cho các bạn học sinh trong vòng từ 5 đến 10 tuần để có thể có những kiến thức cơ bản để vào nhập
học các trường bên hàn quốc.Nếu như các bạn học sinh ở tại kí túc xá ,nếu học tại Square mỗi ngày
các bạn sẽ học tiếng hàn trong vòng 8 tiếng trên lớp và có thời gian tự học vào buổi tối thì năng lực
tiếng hàn của các bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.Trong vòng 5-10 tuần tương đương khoảng 200 đến 500
giờ hoc tiếng hàn thì bình quân các bạn có thể đỗ được topik 1-3,và sau khi học tiếng hàn tại Square
các bạn có thể lựa chọn được trường mà các bạn muốn theo học và có vốn tiếng hàn kha khá trước khi
nhập học vào các trường.
* Dưới đây là thời khóa biếu chương trình giảng dạy tiếng hàn đang được tiến hành tại Square.

 

 

 

한국어 / 한국 유학 / 한국어 수업 / 한국어 학원 / 한국어 배우기 / 한국 문화 수업

한국 대학 /  한국 대학교 / 한국어 학교 / Korean school / Korean language school

Hangul / Korean class / Korean culture class / korea university / study in korea

한국 유학 보장반 수업 문의는

스퀘어 한국어(SQUARE KOREAN) 의 연락처로 문의해주세요 :)

0

추천하기

0

반대하기

첨부파일 다운로드

등록자SQUARE

등록일2017-09-12

조회수83

  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유
  • 밴드 공유
  • Google+ 공유
  • 인쇄하기
 
스팸방지코드 :